Контактна різниця потенціалів для різних пар металів має значення від десятих долей вольта до декількох вольт.

З’єднавши два метали між собою в замкнене коло і утворивши при цьому два спаї (контакти) 1 і 2, можна одержати два випадки: 1) якщо температури спаїв 1 і 2 однакові, тобто контактні різниці потенціалів в кожному із спаїв будуть рівними і напрямленими в протилежні сторони; тому сума різниць потенціалів в колі буде дорівнювати нулю; 2) якщо температури спаїв не рівні між собою, то в замкненому колі виникає термо-ЕРС U, причому


Звідки

де: - постійна для даної пари металів.

Вираз показує, що термо ЕРС є функцією різниці температур спаїв.
Очевидно, можна підібрати комбінацію двох металічних провідників так, щоб в одному випадку створювалась по можливості велика термо-ЕРС (коли потрібно виготовити термопари для вимірювання тем­ператур), в другому випадку, навпаки, створювалась мінімальна термо-ЕРС (коли потріб­но виготовити точні вимірювальні прилади або зразкові опори).

Для виготовлення термопар частіше за все застосовують сплави хромель (90% Ni, 10% Cr), копель (56% Cu, 44% Ni), алюмель (95% Ni, решта Al, Si, Mg).

Термопари: мідь-константан, залізо-константан, залізо-копель, хромель-копель , використовують для виміру температур до 6000 С, хромель-алюмель до 10000 С. Для вимірювання більш високих температур застосовуються термопари платина - платинородій (90% Pt, 10% Rh).

Температура,0С Термо-ЕРС термопари, мВ
ПП-1 ХА ХК ПР-30/6
0,64 4,10 6,90 -
1,42 8,13 14,65 -
2,31 12,21 23,16 0,46
3,24 16,39 33,53 0,81
4,21 20,64 40,15 1,27
5,22 24,90 49,00 1,82
6,25 29,14 57,75 2,47
7,32 33,31 66,40 3,20
8,43 37,36 - 4,02
9,57 41,31 - 4,91
10,74 45,14 - 5,88
11,95 - - 6,90

Метод термічного аналізу.

Термічний аналіз використовується для визначення температур фазових перетворень.

При термічному аналізі визначають зміну температури матеріалу в процесі нагріву або охолодження і фіксують її зміни.Внаслідок виділення або поглинання тепла в процесі фазових перетворень порушується лінійність зміни температури і на відповідних кривих спостерігаються перегини або горизонтальні ділянки. Перегин на кривій охолодження спостерігається, якщо перетворення відбувається в інтервалі температур, і тоді можна фіксувати температури початку і завершення перетворення.

Горизонтальні ділянки на кривій - показники того, що перетворення відбуваються при постійній температурі: поліморфне в чистих металах, евтектитчне або перитектичне в подвійних сплавах.При нерівномірному нагріві або охолодженні на температурних кривих виникають додаткові перегини, які можуть бути помилково прийняті за показники протікання фазових перетворень.

Визначення температур кристалізації.

Для роботи використовують тиглі з нержавіючої сталі, фарфорові або кварцові. У тиглі розміщують сплав заданого складу і розплавляють його в пічці. Після розплавлення сплав перемішують керамічною або кварцовою паличкою і встановлюють в нього термопару, захищену від безпосередньої дії розплавленого металу чохлом з нержавіючої сталі. Термопару під’єднують до цифрового мілівольтметра і складають градуйовану криву. З самого початку охолодження записують покази мілівольтметра через кожні


0393443775813280.html
0393486552141694.html

0393443775813280.html
0393486552141694.html
    PR.RU™