Контактна різниця потенціалів для різних пар металів має значення від десятих долей вольта до декількох вольт.  

Контактна різниця потенціалів для різних пар металів має значення від десятих долей вольта до декількох вольт.

З’єднавши два метали між собою в замкнене коло і утворивши при цьому два спаї (контакти) 1 і 2, можна одержати два випадки: 1) якщо температури спаїв 1 і 2 однакові, тобто контактні різниці потенціалів в кожному із спаїв будуть рівними і напрямленими в протилежні сторони; тому сума різниць потенціалів в колі буде дорівнювати нулю; 2) якщо температури спаїв не рівні між собою, то в замкненому колі виникає термо-ЕРС U, причому


Звідки

де: - постійна для даної пари металів.

Вираз показує, що термо ЕРС є функцією різниці температур спаїв.
Очевидно, можна підібрати комбінацію двох металічних провідників так, щоб в одному випадку створювалась по можливості велика термо-ЕРС (коли потрібно виготовити термопари для вимірювання тем­ператур), в другому випадку, навпаки, створювалась мінімальна термо-ЕРС (коли потріб­но виготовити точні вимірювальні прилади або зразкові опори).

Для виготовлення термопар частіше за все застосовують сплави хромель (90% Ni, 10% Cr), копель (56% Cu, 44% Ni), алюмель (95% Ni, решта Al, Si, Mg).

Термопари: мідь-константан, залізо-константан, залізо-копель, хромель-копель , використовують для виміру температур до 6000 С, хромель-алюмель до 10000 С. Для вимірювання більш високих температур застосовуються термопари платина - платинородій (90% Pt, 10% Rh).

Температура,0С Термо-ЕРС термопари, мВ
ПП-1 ХА ХК ПР-30/6
0,64 4,10 6,90 -
1,42 8,13 14,65 -
2,31 12,21 23,16 0,46
3,24 16,39 33,53 0,81
4,21 20,64 40,15 1,27
5,22 24,90 49,00 1,82
6,25 29,14 57,75 2,47
7,32 33,31 66,40 3,20
8,43 37,36 - 4,02
9,57 41,31 - 4,91
10,74 45,14 - 5,88
11,95 - - 6,90

Метод термічного аналізу.

Термічний аналіз використовується для визначення температур фазових перетворень.

При термічному аналізі визначають зміну температури матеріалу в процесі нагріву або охолодження і фіксують її зміни.Внаслідок виділення або поглинання тепла в процесі фазових перетворень порушується лінійність зміни температури і на відповідних кривих спостерігаються перегини або горизонтальні ділянки. Перегин на кривій охолодження спостерігається, якщо перетворення відбувається в інтервалі температур, і тоді можна фіксувати температури початку і завершення перетворення.

Горизонтальні ділянки на кривій - показники того, що перетворення відбуваються при постійній температурі: поліморфне в чистих металах, евтектитчне або перитектичне в подвійних сплавах.При нерівномірному нагріві або охолодженні на температурних кривих виникають додаткові перегини, які можуть бути помилково прийняті за показники протікання фазових перетворень.

Визначення температур кристалізації.

Для роботи використовують тиглі з нержавіючої сталі, фарфорові або кварцові. У тиглі розміщують сплав заданого складу і розплавляють його в пічці. Після розплавлення сплав перемішують керамічною або кварцовою паличкою і встановлюють в нього термопару, захищену від безпосередньої дії розплавленого металу чохлом з нержавіючої сталі. Термопару під’єднують до цифрового мілівольтметра і складають градуйовану криву. З самого початку охолодження записують покази мілівольтметра через кожні


0393443775813280.html
0393486552141694.html

0393443775813280.html
0393486552141694.html
    PR.RU™